Säiliön ominaisuudet hydraulijärjestelmässä

Nykyiset hydraulijärjestelmät korkeatehoisine pumppuineen asettavat suuria vaatimuksia järjestelmään kuuluvilta komponenteilta. Komponenttien yhteensopivuus niin laadultaan kuin rakenteeltaankin ovat takuu järjestelmän toimivuudesta ja luotettavuudesta.

Säiliöllä on useita tehtäviä hydraulijärjestelmässä. Tärkeää on, että säiliö huolletaan riittävän usein. Lämmönvaihtelu säiliössä ja putkistossa muodostaa ns. lauhdevettä. Painavampana kuin öljy vesi kerääntyy säiliön pohjalle ja on poistettava pohjapropun kautta riittävän usein. Veden sekoittuessa öljyyn se toimii kuin katalysaattori öljynlaadun heikentämiseen. Kun vesi poistetaan säiliöstä, poistuu samalla myös muu mahdollinen epäpuhtaus, joka muuten haittaa suodattimen läpivirtausta. Ilmaa öljyyn muodostuu esim. vuodoista järjestelmän imupuolella tai yleensä järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.

On tärkeää, että säiliö on suunniteltu siten, että ilma poistuu öljystä säiliössä ollessaan. Jotta öljyn ilmaus toteutuisi, on öljyn viivyttävä säiliössä riittävän kauan. Öljyn viive säiliössä on suhteessa säiliön tilavuuteen ja pumpun syöttönopeuteen. Öljysäiliön tilavuudeksi valitaan usein kolme kertaa (3x) pumpun syöttölitrat/minuutissa.

KOVI-säiliön valmistus

Alumiini on raaka-aineena ollut Kovilla jo pitkään. Kokemus on opettanut, miten alumiinia on käsiteltävä, jotta laadusta tulee hyvä. Alumiinisia säiliöitä Kovilla on valmistettu jo noin 8-vuotta. Useita valmistusmenetelmiä on ehditty kokeilla ja tämän päivän tuotantolinja on pitkälti automatisoitu.

Säiliöiden kaikki ulkopuoliset saumat hitsataan roboteilla. Tämä takaa erinomaisen ja pysyvän laadun jokaiseen säiliöön. Aukot poltetaan laserilla, jonka jälki on tarkkaa ja puhdasta eikä reikien jälkityöstöä tarvita vaan liittimet voidaan hitsata suoraan paikoilleen.

Alumiinilevyt on aina suojattu alapuolelta suojakalvolla, näin ollen säiliön ulkopinta pysyy virheettömänä koko valmistusprosessin ajan. Johtuen työpisteiden ja työtapojen puhtaudesta/siisteydestä, jälkipuhdistus jää hyvin pienitöiseksi ja aikaa jää enemmän jälkikontrolliin, johon Kovi onkin panostanut suuresti.

Jokainen säiliö tarkastetaan huolellisesti, jotta mahdollinen epäkohta laadussa huomattaisiin. Jokainen säiliö mm. koeponnistetaan ja hitsaussaumat tarkastetaan nesteliuoksella.

Lähettämössä säiliöt pakataan tarpeen vaatiessa yksittäin kartonkeihin, jotta tuote pysyisi täydellisenä aina loppuasiakkaalle asti.

KOVI-säiliö

Kovi-säiliön rakenne on tulos laajasta yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Sisärakenteiden suunnittelussa on tehty yhteistyötä mm. pumpunvalmistajan sekä suodatinvalmistajan kanssa. Ulkopuoliset rakenteet on suunniteltu hyväksikäyttäen niin päällirakentajien kuin loppukäyttäjienkin mielipiteitä.

Kovi-säiliössä öljyn virtaus ohjataan siten, että ilmaus tapahtuu mahdollisimman nopeasti suodatuksen jälkeen, jonka jälkeen öljy kiertää ohjatusti säiliössä rauhoittuen ja on vuorollaan jälleen järjestelmän käytössä.

Sisärakenteita on myös hyödynnetty säiliön kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä ajatellen. Säiliöpäädyt ovat syvävedettyjä ja niissä on lisäksi jäykistevedokset. Vaipassa on jäykistevedos sekä alumiininen vahvikerengas suodatinkiinnitystä varten.

Materiaalina alumiini on ominaisuuksiltaan erinomaista, minkäänlaista pintakäsittelyä ei tarvita sisä- eikä ulkopuolelle. Riittävä pintapuolinen pesu pitää ulkonäön hyvänä käyttöiästä riippumatta. Kovi-säiliöt on suunniteltu nimenomaan pitkäikäiseen käyttöön.

Asianmukaiset asennus- ja huolto-ohjeet seuraavat aina säiliön mukana, mikä edesauttaa saavuttamaan korkealaatuisen ja toimivan käyttöjärjestelmän. Jokaista säiliötä seuraa myös todistus koeponnistuksesta. Tämä asiakirja on hyvä säilyttää asiallisesti, koska se toimii myös takuutodistuksena.

Tekninen säiliötieto

Materiaali:

Kovi-säiliössä käytetään materiaalina 3mm alumiinia, laadultaan ns. merilaatu, viralliselta tyypiltään EN AW 5754.
Alumiinin ominaispaino on 2700kg/m3 , mikä on vain 1/3-osa teräksen painosta. Painovertailussa 2mm teräs, mitä käytetään yleisesti raaka-aineena hydraulisäiliöissä, painaa puolet enemmän kuin 3mm alumiini jota Kovi käyttää säiliöissään.

Imuliitin: 2” tai 3” suoraa sisäkierteistä imuliitintä tarvittava määrä.

Paluuliitin: 1x1½” sisäkierre isorunkoisessa suodattimessa jossa läpivirtaus on 150-350 litraa/minuutissa.
Vaihtoehtoisesti 2x1” sisäkierre pienirunkoisessa suodattimessa jossa läpivirtaus on 140-200 litraa/minuutissa.

Ilmaliitin: 1” sisäkierteinen liitin säiliön kannessa.
Normaalisti ilmasuodatin on säiliön etupuolella jota käytetään myös tarvittaessa täyttöaukkona.

Ylivuotoliitin: ¾” sisäkierteinen ylivuotoliitin säiliön takaseinässä.

Pohjaliitin: ¾” laipallinen pohjatulppa.

Lisäliitin: Kovi asentaa lisäliittimiä tarpeen vaatiessa.

Näyttö: Lasinen öljypinnan näyttö säiliön päädyssä.


Jokaista säiliötä seuraa koestustodistus joka toimii myös takuutodistuksena.

Lisätty ostoskoriin